доц. д-р Елисавета Семерджиевадиректор на Филиал “Любен Каравелов” Кърджали и ръководител на катедрата

тел.: 0884 280 121
e-mail: esemerdzhieva@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 324: вторник от 13.00 до 15.00 ч.


доц. д-р Ваня Найденова

тел.: 0885 833 215
e-mail: vnaydenova@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 227: вторник от 12.00 до 13.30 ч.


доц. д-р Ваня Иванова

тел.: 0886 630 678
e-mail: vanya_ivanova@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 225: сряда от 12.00 до 13.00 ч., https://meet.google.com/urs-hstd-fki


доц. д-р Иван Илиев

тел.: 0886 787 696
e-mail: Ivan_Iliev@uni-plovdiv.bg  ;   ivan_iliev20002000@yahoo.com

CV

Консултации в кабинет 202а: сряда от 12.00 до 14.00 ч.


доц. д-р Дора Щерева

тел.: 0884 280 116

e-mail: dshtereva@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 129: понеделник и сряда от 11.15 до 12.15 ч.


гл. ас. д-р Десислав Георгиев

тел.: 0884 280 115
e-mail: desislavgeorgiev@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 202а: четвъртък и петък от 12.00 до 13.00 ч.

Координатор на специалност БЕГОФ.


гл. ас. д-р Кристина Илиева

тел.: 
e-mail: kristina.ilieva@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 202а: вторник от 9.00 до 11.00 ч.


гл. ас. д-р Христо Христозов

тел.: 0884 280 114
e-mail: hrhristozov@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 225: понеделник и вторник от 12.00 до 13.00 ч.

Координатор на специалност БЕИ.


ас. Даниела Казакова

тел.: 0988 898 868
e-mail: d_kazakova@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 226: понеделник и четвъртък от 14.00 до 15.00 ч.

Координатор на специалност БЕАЕ.


ас. д-р Васил Стаменов

тел.: 0884 280 118
e-mail: v.stamenov@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 202а: вторник от 14.00 до 16.00 ч.


ас. Илия Точев

тел.: 0884 280 109
e-mail: ilia.tochev@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 202а: вторник от 14.00 до 16.00 ч.


ас. Севдие Али

тел.: 0899 363 275
e-mail: assevdieali@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 126: понеделник и вторник от 9.00 до 10.00 ч.

Координатор на специалност БУПР.


преп. Янчо Станков

тел.: 0885 045 390
e-mail: stankov@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 333: вторник и четвъртък от 13.00 до 14.00 ч.


Ангел Николов

тел.: 0877 748 898
e-mail: anikolov@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 202а: вторник от 13.00 до 15.00 ч.


Маргарита Атанасова

тел.: 0884 280 101
e-mail: atanasova112@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 411: петък от 12.00 до 14.00 ч.

Координатор на специалности: НУПЧЕ и ПНУП.


Светла Дамакова

тел.: 
e-mail: sdamakova@uni-plovdiv.bg

CV

Консултации в кабинет 316: вторник и четвъртък от 11.00 до 12.00 ч.


Пламен Геров

тел.: 
e-mail: pgerov@uni-plovdiv.bg

CV