Квалификационна характеристика на бакалавърска програма “Предучилищна и начална училищна педагогика”