Квалификационна характеристика на бакалавърска програма “Предучилищна педагогика с чужд език”