Квалификационна характеристика на бакалавърска програма “Български език, гражданско образование и философия”