ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Иванова, stu21026@uni-plovdiv.bg

ЧЛЕНОВЕ:

  • Гюлчин Дурмуш, stu21078@uni-plovdiv.bg, заместник председател на студентски съвет;