доц. д-р Елисавета Семерджиева – председател на Филиалния съвет;

доц. д-р Ваня Найденова;

доц. д-р Ваня Иванова;

доц. д-р Дора Щерева;

доц. д-р Иван Илиев;

гл. ас. д-р Десислав Георгиев;

гл. ас. д-р Кристина Илиева;

гл. ас. д-р Христо Христозов;

ас. Васил Стаменов;

ас. Даниела Казакова;

ас. Илия Точев;

ас. Севдие Али;

преп. Янчо Станков;

Председател на Студентския съвет към Филиала – Росица Иванова.

Съставът на Филиалния съсет е приет с Решение на Академичния съвет на ПУ “Паисий Хилендарски” (Протокол № 4/30.10.2023 г.)