Директор

доц. д-р Елисавета Семерджиева

тел.: 0884 280 121
e-mail: esemerdzhieva@uni-plovdiv.bg

Приемно време в кабинет 323:

Понеделник – от 13,00 до 14,00 часа;

Сряда – от 13,00 часа до 14,00 часа.


Научен секретар

гл. ас. д-р Христо Христозов

тел.: 0884 280 114
e-mail: hrhristozov@uni-plovdiv.bg

Приемно време в кабинет 225:

Вторник – от 16,00 до 17,00 часа;

Сряда – от 16,00 до 17,00 часа.