• Национален проект "Студентски практики - Фаза 2", BG05M20P001-2.013-0001, продължителност: 2020-2023 г.

Функционален експерт:

доц. д-р Елисавета Семерджиева

Научен колектив:

гл. ас. д-р Костадинка Тодорова - ръководител на проекта;

гл. ас. д-р Дамян Борисов;

Цветелина Младенова;

ас. Детелина Дончева;

гл. ас. д-р Таня Гирова ;

доц. д-р Елисавета Семерджиева;

доц. д-р Пламен Стоянов;

доц. д-р Ваня Георгиева;

гл. ас. д-р Красимир Тодоров.

 

  • Национален проект "Студентски практики - Фаза 1", BG05M20P001-2.002-0001, продължителност: 2016-2019 г.

Функционален експерт:

доц. д-р Димитър Димитров

  • Факултетен проект "Механизми на биологично действие на природни физиологично активни вещества." НИ15-ФК-012/21,04,2015 г., продължителност: 2015-2016 г.

проф. д-р Велизар Гочев - ръководител на проекта.

Научен колектив:

доц. д-р Елисавета Семерджиева - ръководител на проекта;

гл. ас. Костадинка Тодорова Тодорова;

гл. ас. д-р Веселин Петров Биволарски;

гл. ас. Детелина Дончева;

ас. Павлина Стайкова;

Нейлян Ахмедова;

Севдие Али.

Научен колектив:

доц. д-р Ваня Найденова - ръководител на проекта;

доц. д-р Елисавета Семерджиева;

гл. ас. д-р Тонка Василева;

гл.ас. д-р Петко Бозов;

гл. ас. д-р Десислава Арнаудова;

гл. ас. Костадинка Тодорова;

гл. ас. Красимира Драгиева;

докторант Пламена Желева;

ас. Павлина Стайкова.