Материално-техническата база на ПУ – Филиал “Любен Каравелов” гр. Кърджали отговаря на съвременните изисквания за обучение по съответните професионални направления. Базата се поддържа и обновява като условие за качествено обучение, продуктивни изследвания и творчески постижения на преподавателите и студентите. Във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ има 45 климатизирани аудитории с обща площ 1730 кв.м и 1230 работни места. За осигуряване на модерно обучение са оборудвани:

–        9 мултимедийни кабинети, които разполагат със съвременни презентационни системи – мултимедийни проектори и интерактивни дъски;

–        1 компютърна зала и 1 СТЕМ кабинет за интерактивно обучение  със свободен достъп до Интернет с обща площ 90 кв.м и 60 работни места;

–        48 броя компютри, предназначени за обучение на студенти и 19 бр. компютри за административно обслужване;

–        8 специализирани лаборатории по природни науки с обща площ 880 кв.м и 93 работни места, оборудвани със съвременна компютърна и лабораторно-измервателна техника;

–        актова зала със сцена и 350 места за публика, оборудвана с мултимедиен проектор и озвучителна система. Актовата зала е място за провеждане на тържествени академични церемонии, културно-творчески мероприятия, конференции и др.;

–        физкултурен салон и фитнес зала с обща площ 920 кв.м, които предоставят благоприятна среда и възможност на студентите да избират измежду различни видове спорт – волейбол, баскетбол, тенис на маса, фитнес и др.;

–        библиотека с площ 550 кв.м, която има зала за свободен достъп и две читални със 70 читателски места. Библиотечният център предлага отлични условия за обучение и самоподготовка. Разполага с 52 000 библиотечни единици и софтуерна програма „Автоматизирана библиотека“;

–        кабинети по музика с площ 50 кв.м, 46 места и 5 броя пиана, които допринасят за пълноценно образование на студентите по музикалните предмети.

Филиал “Любен Каравелов” гр. Кърджали разполага с къща за гости и апартамент, които предоставят благоприятни условия за работа и почивка на хоноруваните преподаватели. За академичната общност и служителите от Филиала е предвиден паркинг с площ 300 кв.м.

·