ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Елисавета Семерджиева.

ЧЛЕНОВЕ:

  • доц. д-р Ваня Найденова;
  • гл. ас. д-р Христо Христозов;
  • Татяна Иванова;
  • Росица Иванова – председател на Студентския съвет.

Комисията е актуализирана със заповед № РД-18-12/01.02.2024 г.


Решения:

Протокол № 5/2024 г.

Протокол № 4/2024 г.

Протокол № 3/2024 г.

Протокол № 2/2023 г.

Протокол № 1/2023 г.