ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Ваня Найденова.

ЧЛЕНОВЕ:

  • доц. д-р Иван Илиев;
  • гл. ас. д-р Десислав Георгиев;
  • гл. ас. д-р Христо Христозов;
  • ас. Даниела Казакова;
  • Маргарита Атанасова;
  • Татяна Иванова.

Комисията е актуализирана със заповед № РД-09-91/4.10.2023 г.


Решения:

Протокол № 10/2024 г.

Протокол 9 /2023 г.

Протокол 8 /2023 г.

Протокол 7 /2023 г.

Протокол 6 /2022 г.

Протокол 5 /2022 г.

Протокол 4 /2021 г.

Протокол 3 /2021 г.

Протокол 2 /2021 г.

Протокол 1 /2021 г.