ПРЕДСЕДАТЕЛ: гл. ас. д-р Христо Христозов.

ЧЛЕНОВЕ: 

  • ас. Илия Точев;
  • ас. Даниела Казакова;
  • ас. Севдие Али;
  • Маргарита Атанасова;
  • Ангел Николов.

Комисията е актуализирана със заповед № РД-09-104/ 17.11.2023 г.

Решения:

Протокол