ПРЕДСЕДАТЕЛ: гл. ас. д-р Христо Христозов.

ЧЛЕНОВЕ:

  • доц. д-р Елисавета Семерджиева;
  • доц. д-р Ваня Найденова;
  • доц. д-р Дора Щерева;
  • доц. д-р Ваня Иванова;
  • доц. д-р Иван Илиев.

Комисията е актуализирана със заповед № РД-09-14/2.02.2023 г.


Решения:

Протокол №3 /2023 г.

Протокол №2 /2023 г.

Протокол №1 /2023 г.