ПРЕДСЕДАТЕЛ: гл. ас. д-р Кристина Илиева.

ЧЛЕНОВЕ:

  • доц. д-р Елисавета Семерджиева;
  • доц. Ваня Найденова;
  • доц. Ваня Иванова;
  • гл. ас. д-р Христо Христозов;
  • Маргарита Атанасова;
  • Олга Стоянова;
  • Детелина Дончева;
  • Юмюгюл Кадир;
  • Красимира Драгиева.

Комисията е актуализирана със заповед № РД-09-89/4.10.2023 г.


Решения:

Протокол 2/2023 г.

Протокол 1/2023 г.