ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Ваня Найденова.

ЧЛЕНОВЕ:

  • доц. д-р Ваня Иванова;
  • ас. Даниела Казакова;
  • ас. Васил Стаменов;
  • Маргарита Атанасова;
  • Красимира Драгиева;
  • Председател на Студентски съвет – Росица Иванова.

Комисията е актуализирана със заповед № РД-09-90/4.10.2023 г.


Решения:

Протокол