ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Ваня Иванова.

ЧЛЕНОВЕ:

  • доц. д-р Иван Илиев;
  • гл. ас. д-р Христо Христозов.

Комисията е актуализирана със заповед № РД-09-72/6.10.2022 г.


Решения:

Протокол № 2/ 2023 г.

Протокол № 1/ 2022 г.