ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Елисавета Семерджиева.

ЧЛЕНОВЕ:

  • доц. д-р Ваня Найденова;
  • Асен Москов;
  • Детелина Дончева;
  • Олга Стоянова;
  • Красимира Драгиева.

Комисията е актуализирана със заповед № РД-09-87/4.10.2023 г.


Решения:

Протокол