Кандидатстудентска кампания 2024 г.

ВАЖНИ ДАТИ

 1. Обявяване на първо класиране – 5  юли 2024 г.
 2. Записване на приетите студенти – от 8 до 10 юли 2024 г. включително. 
 3. Обявяване на второ класиране – 12 юли 2024 г.
 4. Записване на приетите студенти – от 15 до 17  юли 2024 г. включително.
 5. Обявяване на трето класиране – 19 юли 2024 г.
 6. Записване на приетите след трето класиране – от 22 юли до 24 юли 2024 г. включително.
 7. Начало на учебната година – 11 септември 2024 г.

КЛАСИРАНИЯ

 • Начална училищна педагогика и чужд език;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика;
 • Български език и английски език;
 • Български език и история;
 • Български език, гражданско образование и философия;
 • Биология и управление на природните ресурси.

 • Начална училищна педагогика и чужд език;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика;
 • Български език и английски език;
 • Български език и история;
 • Български език, гражданско образование и философия;
 • Биология и управление на природните ресурси.

ГОДИШНИ ТАКСИ  ЗА ОБУЧЕНИЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 • Биология и  управление на природните ресурси – 350 лева;
 • Български език и английски език – без такса;
 • Български език и история – без такса;
 • Български език, гражданско образование и философия – без такса;
 • Начална училищна педагогика и чужд език – 350 лева;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – 350 лева.

Семестриалните такси се плащат по банков път  в банка ОББ – Кърджали.

БАНКОВА СМЕТКА: BG77UBBS80023106031604               BIC: UBBSBGSF

Задължително към таксата се плащат и 5 лева за ползване на библиотеката на Филиала. 

Специалностите, които не заплащат семестриална такса, следва да заплатят сумата от 5 лева за ползване на библиотеката на Филиала  при касиера в стая 220.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата, а ксерокопието се съхранява в Учебния отдел на съответната специалност до края на следването;
 • Комплект документи за записване /от книжарницата, която се намира срещу входа на Филиала/;
 • Документ от Държавна психиатрична болница  /по местоживеене/;
 • Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
 • Три снимки с формат 3,5/4,5 см.