Квалификационна характеристика на бакалавърска програма “Български език и гражданско образование”