Квалификационна характеристика на бакалавърска програма “Биология и управление на природните ресурси”