Квалификационна характеристика на бакалавърска програма “Български език и история”