Квалификационна характеристика на бакалавърска програма “Български език и английски език”