Квалификационна характеристика на бакалавърска програма “Начална училищна педагогика и чужд език”