Кандидатстудентска кампания 2024 г.

Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали е институционално акредитиран в рамките на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Всички специалности притежават програмна акредитация в съответните професионални направления. Срокът на обучение за всяка специалност е 4 години, а формата на обучение е редовна. Завършилите получават диплома за образователно-квалификационната степен „бакалавър“. 

Специалности, в които се осъществява прием за учебната 2024-2025 година:

  • Начална училищна педагогика и чужд език;
  • Предучилищна и начална училищна педагогика;
  • Български език и английски език;
  • Български език и история;
  • Български език, гражданско образование и философия;
  • Биология и управление на природните ресурси.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ

КАЛЕНДАР С ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ

6600 Кърджали, бул. „Беломорски“ № 26

тел.: 0361/ 6 23 52

e-mail: filial_kardjali@uni-plovdiv.bg