Семестриални такси за учебна 2023/2024 Г.

  • Специалност „Биология и управление на природните ресурси “ – 320 лева ( I, II, III и IV курс);
  • Специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ – 250 лева ( I, II, III и IV курс);
  • Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 250 лева ( I, II, III и IV курс).