Създаденият през 1961 г. Библиотечен център има за цел да обслужва учебния и научно-изследователски процес във Филиала, да задоволява потребностите на студентите и преподавателите от специализирана научна и методическа литература, и периодика. Обработва и съхранява необходимия книжен фонд и създава справочен материал към него. Библиотеката разполага с приблизително 54000 библиотечни документи. Ежегодно обновява фонда си с нова научна и художествена литература, и специализирана периодика. В отговор на новите информационни и образователни потребности в нея са обособени работни места с компютри в локална мрежа, осигурени с бърз и качествен оптичен Интернет. За цялата площ на библиотечния център /зала за свободен достъп и две читални с около 70 места/ е осигурена свободна Wi-Fi връзка. От 2019 година библиотеката има собствен Електронен каталог, чрез който се осигурява информация за налични във фонда заглавия, автори, научни трудове и материали.

Услуги

   – Заемане на библиотечни документи за дома;
   – Ползване на периодика, на учебна и справочна литература в читалните на библиотеката;
   – Достъп до съвременна компютърна техника и ползване на Интернет;
   – Достъп до абонаментни научни и наукометрични бази данни;
   – Електронен каталог;
   – Информационно и библиографско обслужване.

Своден каталогМаргарита Атанасовател.: 0884 280 101
e-mail: atanasova112@uni-plovdiv.bg
стая: 411,
работно време: по предварителен график;
почивен ден: събота и неделя.

Фейсбук страница на библиотеката: https://www.facebook.com/groups/2122969247927357


Бързи връзки

Библиотечен център