Институционалната акредитация: дадена на 11.07.2019 г. за срок от 6 години, валидна до: 11.07.2025 г., оценка: 9.39 (девет цяло и тридесет и девет стотни).

Срокът на валидност на акредитацията е 6 години съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗВО, считано от 15.07.2019 г; оценка 9.26 (девет цяло и двадесет и шест стотни).

Срокът на валидност на акредитацията от 22.02.2021 г. е до следващата  програмна акредитация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на професионалните направления; оценка 9.16 (девет цяло и шестнадесет стотни).

Срокът на валидност на акредитацията от 29.03.2021 г. е до следващата  програмна акредитация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на професионалните направления; оценка 9.49 (девет цяло и четиридесет и девет стотни).